Přeskočit na obsah

Výběrové řízení na finančního zprostředkovatele v rámci Loan Guarantee Facility (LGF)

Výzva na podávání žádostí na finančního zprostředkovatele v rámci programu konkurenceschopnosti pro malé a střední podniky (COSME) je vyhlášena Evropským Investičním Fondem. Úspěšní uchazeči budou spravovat a poskytovat finanční nástroje na podporu růstu firem.

Příjem žádosti:

  • Žádosti je možné předkládat do 30. září 2020 za předpokladu, že Investiční fond ve spolupráci s EU nestanoví, že lhůta skončí v dřívějším termínu. Případná změna termínu bude oficiálně oznámena v sekci „Facility“ na internetových stránkách Evropského investičního fondu.

Příjemci podpory:

  • Veřejné a soukromé úvěrové nebo finanční instituce a úvěrové fondy řádně zmocněné k provádění úvěrových a leasingových služeb v souladu s platnými právními předpisy (např. garanční instituce, banky, leasingové společnosti apod.)

Typy podporovaných projektů:

  • Žadatelům jsou nabízeny záruky a protizáruky včetně zabezpečení portfólií dluhového financování malých a středních podniků  s cílem zajišťování více půjček a leasingů pro tyto podniky.

Forma a výše podpory:

  • Forma a výše podpory se odvíjí od budoucí spolupráce s Evropským investičním fondem.

Specifika a omezení:

  • Poskytovatel musí být založen a působit v jedné či více členských zemích EU či zemích přidružených k programu COSME.
  • Společnost musí být oprávněna vykonávat svou činnost podle platného regulačního rámce.
  • Finanční zprostředkovatelé jsou povinni dodržovat příslušné normy a platné právní předpisy týkající se prevence praní špinavých peněz, boje proti terorismu a daňovým podvodům.
  • Společnost nesmí být v úpadku.
  • Je nutné, aby žádost byla podána a zpracována v souladu s otevřenou výzvou a byly poskytnuty všechny požadované informace a podpůrné doklady.
  • Žádost musí být zpracována v angličtině.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru