Přeskočit na obsah

Výběrové řízení na téma „Mezinárodní souvislosti roku 1968“

Předmětem řízení je výběr projektů s cílem stimulovat veřejnou diskusi o zahraničně politickém rozměru Pražského jara a o mezinárodních souvislostech éry 60. let v západní Evropě.

Příjem žádostí:

 • Návrhy lze podávat do 29. 09. 2017 do 12.00 hodin. Za termín podání je považováno datum doručení na podatelnu MZV.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti (právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí; fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují).
 • Nadace a nadační fondy.
 • Školské právnické osoby.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Vysoké školy.
 • Církevní právnické osoby.
 • Ústavy.
 • Územní samosprávné celky.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporované činnosti: konference a semináře, diskusní fóra, summity, publikace, akce veřejné diplomacie v Česku i zahraničí.

Forma a výše podpory:

 • Účelově vázaná dotace může být poskytnuta až do výše 70 % nákladů projektu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může MZV rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7712”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru