Přeskočit na obsah

Výbor dobré vůle — Nadace Olgy Havlové — Fond vzdělávání

Program poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka pro příjem nadačního příspěvku je 25. února a 25. srpna 2024.

Příjemci podpory:

 • Studenti:
  • věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let — např. u žadatelů v doktorském programu),
  • studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR,
  • studijní průměr do 2.0,
  • sociální a/nebo zdravotní handicap,
  • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle.

Typy podporovaných projektů:

 • Stipendium nadaným dětem.

Forma a výše podpory:

 • Výše není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Seznam požadovaných dokumentů: 
  • vyplněný formulář,
  • motivační dopis (max. 1 stránka A4),
  • strukturovaný životopis,
  • doklad o studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR,
  • kopie posledního vysvědčení,
  • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti,
  • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování,
  • lékařská zpráva, žádá-li se o stipendium z důvodu zdravotního handicapu,
  • doklad prokazující číslo bankovního účtu pro zasílání stipendia.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru