Přeskočit na obsah

Výbor dobré vůle — Nadace Olgy Havlové — Program Obyčejný život

Program Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka pro přijímání žádostí je 31. března 2024.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšné organizace.
 • Občanská sdružení.
 • Ústavy.
 • Evidované právnické osoby (církevní).

Typy podporovaných projektů:

 • Sociální služby v azylových domech pro muže a pro matky s dětmi.
 • Sociální služby v domech na půli cesty.
 • Sociální služby poskytované na ulici, ve vyloučených romských komunitách.
 • Sociální služby poskytované uprchlíkům, migrantům a obětem násilí.

Forma a výše podpory:

 • Rozhodnutí nadačního výboru na základě podaných žádostí.

Specifika a omezení:

 • Přílohy k žádosti: 
  • doklad o registraci organizace, platný statut, výroční zpráva za poslední účetní období,
  • rámcová koncepce vzdělávání pracovníků organizace na 3leté období (pouze žádáte-li o příspěvek na vzdělávání, max 1 A4),
  • výpis z katastru nemovitostí (pouze žádáte-li o úhradu investičních nákladů),
  • doklad o oprávnění žadatele jednat jménem organizace – plná moc (pouze není-li žadatel statutárním orgánem organizace).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru