Přeskočit na obsah

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové — Sasakawa Asthma Fund

Granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. dubna 2023.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Ústavy.
 • Občanská sdružení (spolky).
 • Evidované právnické osoby (církevní).
 • Nemocnice a dětské léčebny.
 • Fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zdravotní výchova a vzdělávání.
 • Primární a sekundární prevence astmatu u dětí.
 • Rehabilitace dětí s těžšími formami průduškového astmatu.

Forma a výše podpory:

 • Výše není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žádost musí splňovat grantová pravidla
 • Žádosti se zasílají poštou na adresu nadace (žádost musí být vlastnoručně podepsána, nelze zasílat scan emailem), rozhodující je datum podání žádosti

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru