Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje

sp-5
Share Button

Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 a § 105 zák. č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 11. do 12. 11. 2021 (1. kolo).

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je:
  • registrovaná podle zákona o sociálních službách,
  • součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022 v aktuálním znění.

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční podpora se poskytuje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Období, v němž lze stanoveného účelu dosáhnout, je od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na tento dotační program činí 62 896 600 Kč.
 • Maximální výše dotace vychází z Pravidel.

Specifika a omezení:

 • Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele.
 • Okruh možných žadatelů je vymezen druhem sociálních služeb, jimiž jsou:
  • Azylové domy
  • Intervenční centra
  • Sociálně terapeutické dílny
  • Osobní asistence

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>