Přeskočit na obsah

Vybrané sociální služby na území Jihomoravského kraje

Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 a § 105 zák. č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. října 2023 do 10. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je: 
  • registrovaná podle zákona o sociálních službách,
  • součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2023 v aktuálním znění.

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční podpora se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách, k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na tento dotační program činí 115 192 200 Kč.
 • Maximální výše finanční podpory vychází z Kritérií.

Specifika a omezení:

 • Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele.
 • Okruh možných žadatelů je vymezen druhem sociálních služeb, jimiž jsou: 
  • Azylové domy.
  • Intervenční centra.
  • Sociálně terapeutické dílny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru