Přeskočit na obsah

Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Českou republikou. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí.

Příjem žádostí:

  • Do 31.12.2016 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

Příjemci podpory:

  • Zprostředkovatelé programů (vč. jejich partnerů z rezortních ministerstev na základě uzavřené Dohody o partnerství).
  • Žadatelé a partneři předem definovaných projektů z donorských států (v období přípravy projektu, tedy do schválení návrhů projektů).
  • Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009–2014.
  • Další subjekty, kompetentní v podporovaných programových oblastech (tj. působící aktivně v dané programové oblasti po dobu minimálně 1 roku), které navazují nebo prohlubují spolupráci v rámci těchto programových oblastí se subjekty v donorských státech.

Typy podporovaných projektů:

  • Iniciativy v oblasti veřejného zdraví.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše grantu je 795 000 Kč.
  • Způsobilé výdaje jsou vždy propláceny ve výši 100 %.

Specifika a omezení:

  • V případě, že o grant žádá instituce z donorské země, musí spolupracovat se subjektem z ČR).

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru