Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2022

village-of-saint-jeures-1001566__340
Share Button

Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. dubna 2022.

Příjemci podpory:

 • Obce, města městyse, vesnického charakteru s maximální počtem obyvatel 7,5 tis.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
 • V rámci krajských kol jsou udělována následující ocenění:
  • Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole;
  • Modrá stuha – za společenský život;
  • Bílá stuha – za činnost mládeže;
  • Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí;
  • Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Forma a výše podpory:

 • Každá obec zařazená do soutěže bude hodnocena krajskou hodnotitelskou komisí.

Specifika a omezení:

 • Vyhlášení výsledků celostátního kola se uskuteční dne 17. 9. 2022 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
 • Slavnostní předávání ocenění celostátního kola soutěže se uskuteční ve vítězné vesnici, tj. ve „Vesnici roku 2022“, dne 1. 10. 2022.
 • Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), Ministerstvo zemědělství (MZe), Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) a Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR).
 • Spoluvyhlašovateli soutěže jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Sdružení místních samospráv ČR a Asociace krajů ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>