Přeskočit na obsah

Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2024

Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 26. dubna 2024, 23:59 hod..

Příjemci podpory:

 • Obce, města městyse, vesnického charakteru s maximální počtem obyvatel 7,5 tis.

Typy podporovaných aktivit:

 • Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce, tedy i města a městyse, které mají nejvýše 7 500 obyvatel a zpracovaly strategický dokument zabývající se rozvojem obce.
 • Cílem soutěže je nejen povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, propagovat rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží zvelebovat svůj domov, rozvíjejí místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
 • V rámci krajských kol jsou udělována následující ocenění: 
  • Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole;
  • Fialová stuha – za inovativní obec;
  • Modrá stuha – za společenský život;
  • Bílá stuha – za činnost mládeže;
  • Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu;
  • Zelená stuha – za péči o zeleň, krajinu, veřejná prostranství a životní prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Každá obec zařazená do soutěže bude hodnocena krajskou hodnotitelskou komisí.

Specifika a omezení:

 • Přihlášky do 28. ročníku soutěže Vesnice roku mohou obce podávat až do 26. dubna, 23:59 hod. V následujících dvou měsících pak proběhnou krajská kola. Celostátní kolo se uskuteční v prvním týdnu září. Vítěze a nositele titulu “Vesnice roku 2024” vyhlásí zástupci vyhlašovatelů soutěže dne 21. září 2024 v Uherském Hradišti.
 • Registrační poplatek je stanoven ve výši 1 000 Kč za přihlášku + 3 Kč za každého trvale žijícího obyvatele obce. Finanční prostředky, vybrané prostřednictvím tohoto poplatku, jsou využity výhradně ve spojitosti s organizačním zajištěním průběhu soutěže.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru