Přeskočit na obsah

Výměna informací v oblasti práva

Dotace na projekty zaměřené na výměnu informací v oblasti práva je vyhlášena Fondem pro vnitřní bezpečnost (ISF Police). Výzva je součástí strategie EU pro vnitřní bezpečnost, jenž se dlouhodobě zaměřuje na mezinárodní zločinecké sítě, předcházení terorismu, zvyšování úrovně bezpečnosti pro občany v kyberprostoru a zvyšování odolnosti Evropy vůči krizím a katastrofám.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci je možno podávat do 14. 1. 2015, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (žádosti od fyzických osob se nevyhodnocují).

Typy podporovaných projektů:

 • Zřízení a zefektivnění struktur a metod pro mezinárodní informační výměnu v souladu s doporučeními Evropského Informačního Výměnného Modelu (EIXM). To například zahrnuje mezinárodní projekty ve spolupráci s Europolem nebo dalšími relevantními institucemi, a to včetně pilotních projektů.
 • Podpora výměny PNR dat a analytických informací mezi národními PIUsy (Passenger Information Units) různých států. Toto zahrnuje vytváření bezpečných komunikačních kanálů a další aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků 6 000 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Žádosti musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků EU. Angličtině se však dává přednost, aby se tak urychlil postup hodnocení.
 • Žadatelé vyhledávající spolufinancování nižší než 250.000 EUR budou zamítnuty.
 • Projekty nemohou trvat déle než 30 měsíců.
 • Žadatel musí být ustanoven v jednom z členských států EU, nebo musí být mezinárodní organizací.
 • Spolužadatelé rovněž musí být ustanoveni v jednom z členských států EU, nebo ve vybraných zemích specifikovaných ve výzvě.
 • Žádosti musí zahrnovat nejméně tři organizace ze tří různých zemí. Jiné podmínky platí pro mezinárodní organizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru