Přeskočit na obsah

Vyšetření moru včelího plodu v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina vyhlásil výzvu na prevenci moru včelího plodu — závažného onemocnění včelstev. Preventivní opatření bude probíhat formou vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli Státním veterinárním ústavem Jihlava.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu (objednávka laboratorního vyšetření) a vzorek k provedení vyšetření moru včelího plodu budou podávány v období od 4. 12. 2015 do 30. 4. 2016.
 • Žádost o podporu musí být podána před realizací předmětu podpory.

Příjemci podpory:

 • Chovatelé včelstev (malé a střední podniky působící v oblasti zemědělské prvovýroby), které jsou umístěny v Kraji Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

 • Úhrada nákladů při preventivním vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli v Kraji Vysočina. 
  • Směsný vzorek včelí měli je vytvořen z maximálně z 25 včelstev.
  • Včelstva musí být umístěna v Kraji Vysočina.
  • Sběr měli bude proveden po ošetření proti varroáze.
  • Ve směsném vzorku je směsována měl z včelstev od jednoho včelaře (tzn. nesmí se mísit měl pocházející od více včelařů).
  • Směsný vzorek pochází vždy pouze z jednoho katastrálního území.
  • Hmotnost musí být minimálně 1,5 g (tj. cca 1 polévková lžíce).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy je 1,5 mil. CZK.
 • Podpora bude poskytnuta pouze jako věcné plnění žadateli o podporu (formou bezplatné služby), a to prostřednictvím subjektu, který provede preventivní vyšetření – Státní veterinární ústav Jihlava.

Specifikace a omezení:

 • Podpora nebude poskytnuta žadateli, který již obdržel na tytéž způsobilé výdaje podporu či příspěvek z veřejných prostředků.
 • Účelem podpory není „Vyšetření stanovené ve Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky, částka 2 – Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015 – pro oblast 12. Včely. Věstník Ministerstva zemědělství České republiky, Č.j.: 72403/2014-MZE-17212.
 • Podpora nebude poskytnuta ve prospěch žadatele, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.
 • Příjemcem podpory nemůže být podnik v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru