Přeskočit na obsah

Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost v Plzeňském kraji. Prioritou Programu je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení. Účelem Programu je podpořit formou poskytnutí finanční dotace vybudování či rekonstrukci významného sportovního zařízení pouze v obci do 30 000 obyvatel.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2020, 0:00:01 do 10. 2. 2020, 23:59:59.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být každá osoba (osoby), v jejímž vlastnictví je sportoviště, nebo osoba (osoby), které mají právní titul k užívání takového sportoviště na dobu neurčitou nebo na dobu nejméně 5 let, titul užívání musí trvat nejméně 1 rok před podáním žádosti, pouze v obci do 30 000 obyvatel.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v Plzeňském kraji.
  • Prioritou Programu je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 500 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 000 Kč.
  • Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací předloženého projektu ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových nákladů.

Specifika a omezení:

  • Jedním žadatelem může být do tohoto Programu podána pouze jedna žádost.
  • Poskytnutou dotaci lze čerpat od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (dotaci/příspěvek lze použít na náklady předfinancované příjemcem vynaložené na realizaci projektu od 1. 1. 2020).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru