Přeskočit na obsah

Výzva 01 Programu spolupráce Interreg DANUBE

Program nabízí finanční podporu nadnárodním projektům, které přispívají k rozvoji, lepší dostupnosti a udržitelnosti Podunajského regionu. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat do 3. listopadu 2015 v 15 hod.

Příjemci podpory:

  • Veřejné i soukromé subjekty z Podunajského regionu.

Typy podporovaných projektů:

V rámci této výzvy mohou být žádosti podány do  4. tématických priorit:

1) Prioritní osa 1 Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region 

1.1. Zlepšování rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem

1.2. Zvyšování kvalifikace a pro podnikání a sociální inovace

2) Prioritní osa 2 Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region

2.1. Posílení nadnárodního vodního managmentu a prevence povodňových rizik

2.2. Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů

2.3. Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory

2.4. Zlepšení připravenosti k řízení rizik a katastrof

3) Prioritní osa 3 Lépe propojený Dunajský region

3.1. Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí

3.2. Zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti

4) Prioritní osa 4 Dobře řízený Dunajský region

4.1. Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev

4.2. Řízení podunajské makrostrategie (EUSDR)

Forma a výše podpory:

  • Forma a výše podpory není uvedena.

Specifika a omezení:

  • Spolupráce minimálně 3 financujících partnerů ze 3 různých zemí z programové oblasti DANUBE.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru