Přeskočit na obsah

Výzva — 4 — MAS Horňácko a Ostrožsko — OPZ — Rozvoj sociálního podnikání

Dotace na podporu vzniku nových a rozvoji existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2019, 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.
 • Integrační sociální podnik.
 • Environmentální sociální podnik. 
  • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
  • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS.
  • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
  • Provozování sociálního podnikání – nová nebo rozvojová podnikatelská aktivita.
  • Sledování environmentálního dopadu.
  • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod..

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 600 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 300 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru