Přeskočit na obsah

Výzva 54. OP VK: Oblast podpory 1.1 — Zvyšování kvality ve vzdělávání

Dotace na realizaci praktického vyučování a studentské minipodniky na ZŠ a SŠ mohou získat příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT, školy a školská zařízení, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, kraje, nestátní neziskové organizace a ostatní vzdělávací instituce. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy je 250 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Do 13. 5. 2014 do 13:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT.
 • Školy a školská zařízení.
 • Sdružení a asociace škol.
 • Ostatní vzdělávací instituce.
 • Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství.
 • Kraje.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
 • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje.
 • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce.
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků je 250 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory na 1 projekt je 3 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na 1 projekt je 30 mil. Kč.
 • Výše podpory dosahuje 100% způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí mít dopad na území a cílovou skupinu mimo NUTS II hl. m. Prahy.
 • Sídlo žadatele může být na celém území ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru