Přeskočit na obsah

Výzva 54/2014 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc”

Dotace na modernizaci a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury základních a mateřských škol může získat Statutární město Olomouc či organizace zřizované nebo zakládané Statutárním městem Olomouc. Pro oblast podpory 2.1 je celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy 20 mil. Kč. 

Příjem žádostí:

 •  Od 17. 4. 2014 do 22. 5. 2014 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Statutární město Olomouc (předkladatel IPRM) – podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Organizace zřizované nebo zakládané Statutárním městem Olomouc podle §23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 •  Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 20 mil. Kč.
 • Projekty nezakládající veřejnou podporu: max. výše dotace je 70% z celkových způsobilých výdajů.
 • Projekty zakládající veřejnou podporu: max. výše dotace je 40% pro velký podnik, 50% pro střední podnik a 60% pro malý podnik.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace projektů je území Statutárního města Olomouc.
 • Podporované jsou individuální projekty v rámci IPRM.
 • U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy 31. 12. 2015.
 • U projektů zakládajících veřejnou podporu musí být Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena nejpozději do 30. 6. 2014 a nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy je 31. 12. 2015.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru