Přeskočit na obsah

Výzva č. 02–16-031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

Cílem výzvy je připravit na vysokých školách kvalitní prostředí pro tvorbu programů celoživotního vzdělávání s ohledem na měnící se požadavky trhu práce. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 9. 2018 do 14. 12. 2018.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy.
 • Státní vysoké školy (organizační složky státu).
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost – soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú.).
 • Ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Řízení projektu.
 • Tvorba programů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání.
 • Zvyšování pedagogických, jazykových a dalších kompetencí pracovníků vysokých škol ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání.
 • Podpora rozvoje prostředí pro programy celoživotního vzdělávání na úrovni instituce.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 100 000 000 Kč.
 • Minimální výše výdajů není stanovena.
 • Maximální výše výdajů je dána součtem disponibilního limitu de minimis a částkou vlastního spolufinancování.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu.
 • Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým dokumentem vysoké školy v roli žadatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru