Přeskočit na obsah

Výzva č. 02_18_055 — Smart Akcelerátor II, OP VVV

Cílem výzvy je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj inovačního prostředí v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky a jejími krajskými přílohami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2019.

Příjemci podpory:

 • Vyšší územně samosprávné celky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání.
 • Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
 • Roční výše výdajů na výzkum a vývoj1 v mld. Kč v kraji: Maximální výše celkových
  způsobilých výdajů v mil. Kč
  > 10 70
  3–10 40
  2–3 30
  < 2 25
 • Výše první zálohové platby bude maximálně 35 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Pro méně rozvinuté regiony: EU podíl 85 %, národní podíl celkem 15 %, z toho podíl SR 0 % a spolufinancování ze strany příjemce 15 %.
 • Hlavní město Praha: EU podíl 50 %, národní podíl celkem 50 %, z toho podíl SR maximálně 35 % a spolufinancování ze strany příjemce minimálně ve výši 15 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • V rámci výzvy je povoleno podání pouze jedné žádosti o podporu za každého oprávněného žadatele.
 • Žadatelé mohou realizovat projekt samostatně nebo ve spolupráci s jedním partnerem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru