Přeskočit na obsah

Výzva č. 1 MAS BLN — PRV

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na rozvoj malého a středního podnikání, tradičních řemesel a základních služeb.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu od 23. 4. do 25. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel.
 • Podnikatelské subjekty (FO — PO).
 • Mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech.

Typy podporovaných projektů:

 • Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu.
 • Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci.
 • Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.
 • Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.
 • Investice do nezemědělských činností a služeb.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 14 500 000 Kč. 
  • Zemědělství — alokace činí 8 500 000 Kč.
  • Řemesla a služby — alokace činí 6 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci tohoto opatření nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů.
 • Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru