Přeskočit na obsah

Výzva č. 12 — Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky II.

Dotace bude podporovat zavádění a modernizaci inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 1. 6. do 31. 7. 2018.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy.
 • Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy.
 • Zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.
 • Zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

Forma a výše podpory:

 • Celkové alokace činí: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 000 000 Kč.
  • Státní rozpočet – max. 15 000 000 Kč.
 • Ministerstvo dopravy ČR, provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
  • EFRR 85 %. Státní rozpočet 15 %.
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí. 
  • EFRR 85 %. Státní rozpočet 5 %.
 • Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., jedná-li se o obchodní společnosti. 
  • EFRR 85 %. Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Křížové financování není možné.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7709”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru