Přeskočit na obsah

Výzva č. 16 OP Přeshraniční spolupráce SR a ČR — mikroprojekty

Dotace obecně podporuje aktivity jako jsou kulturní výměny (mezi místními skupinami, mládeží, umělecké a sportovní činnosti aj.), školící kurzy zajišťující výměnná setkávání, výměna znalostí a zkušeností ve výuce, společné strategie regionálního rozvoje, vytváření propagačních a prezentačních aktivit podporující atraktivity cestovního ruchu a mnohé jiné.

Příjem žádostí:

  • Od 13. 1. 2014 do 14. 2. 2014 14:00 hod.

Příjemci dotací:

  • Veřejnoprávní subjekty na území Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje – obce, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace, neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

  • Kulturní a společenské akce probíhající mezi místními skupinami na obou stranách příhraničního regionu — setkávání mezi mládeží, umělecké a sportovní činnosti, folklórní slavnosti.
  • Školící kurzy zajišťující výměnná setkání, přeshraniční sociální integrace, spolupráce v oblasti společného vzdělávání, výměna znalostí a zkušeností ve výuce.
  • Společné strategie regionálního rozvoje, příprava dlouhodobějších rozvojových projektů.
  • Posílení institucí v cestovních ruchu, vytváření propagačních a prezentačních aktivit podporující atraktivitu cestovního ruchu, vytváření nových pracovních míst.

Formy a výše podpory:

  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3.000 €.
  • Maximální přípustná výše dotace na jeden projekt je 20.000 €.

Specifika a omezení:

  • Podporovány budou jen aktivity s prokazatelným přeshraničním dopadem a s aktivní přeshraniční spoluprací.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru