Přeskočit na obsah

Výzva č. 17 IOP – prioritní osa 3, oblast intervence 3.2, podporovaná aktivita 3.2c

Dotace obecně podporuje aktivity jako jsou modernizace, inovace a standardizace podmínek pro měření a hodnocení kvality poskytované péče o zdraví populace, standardizace kvality péče, implementace nástrojů určených pro optimalizaci nákladů v systému péče o zdraví atd.

Příjem žádostí:

  • Od 20. 12. 2013 do 28. 2. 2014 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo zdravotnictví ČR, organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty na modernizaci infrastruktury pracovišť pro vyhodnocování zdravotnických intervencí, na zajištění inovativních technologií HTA, projekty zajištění know-how, patentů a licencí.
  • Projekty procesního a personálního řízení včetně pořízení odpovídajících auditů a vytvoření metodik standardů pořizování, získávání a hodnocení relevantních dat pro efektivní řízení zdravotnických zařízení.

Formy a výše podpory:

  • Alokovaná částka z ERDF pro výzvu činí 140 mil. Kč.
  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.
  • Maximální přípustná výše dotace z ERDF na jeden projekt je 20 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Podpora bude poskytnuta projektům, které mají převažující dopad pro území regionů soudržnosti (NUTS 2).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru