Přeskočit na obsah

Výzva č. 17 IOP — Projekty eGovernmentu

Dotace na vytváření, údržbu a rozvoj systémů veřejné správy, budování komunikační infrastruktury veřejné správy, vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy a elektronizaci služeb veřejné správy mohou získat ústřední orgány státní správy, organizační složky a jimi zřizované organizační složky, a příspěvkové organizace.  Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy činí 650 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 14. dubna 2014 do 6. června 2014 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Ústřední orgány státní správy.
 • Organizační složky státu a jimi zřizované organizační složky státu.
 • Příspěvkové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu.
 • Budování komunikační infrastruktury veřejné správy.
 • Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy.
 • Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend v oblasti justice, bezpečnosti, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče, hospodářství a archivnictví.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka způsobilých výdajů pro tuto výzvu je 650 000 000 Kč.
 • Jedná se o 85% příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje.
 • Příjemce se na způsobilých výdajích projektu podílí nejméně 15% spolufinancováním způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Výzva je zaměřená na individální projekty.
 • Výzva je určena pro realizaci projektu  na území všech regionů NUTS II včetně hl. m. Prahy.
 • Maximální délka realizace projektů je do 30. 11. 2015.

Doplňující informace:

 • Podívejte se také na článek k této výzvě IOP: Projekty eGovernmentu, který zjednodušeně informuje o dotačních možnostech.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru