Přeskočit na obsah

Výzva č. 2 MAS Dolní Morava v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 7. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Typ M   Zemědělský podnikatel.
 • Typ N   Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Typ I    Podnikatelské subjekty (FO a PO). Mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • Typ R   Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.

Typy podporovaných aktivit:

 • M  Konkurenceschopné zemědělství.
 • N   Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • I    Nezemědělské podnikání.
 • R   Protipovodňová a protierozní opatření.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na typy výzev M, N, I, R činí: 7 672 000 Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů činí: 50 000 Kč.
 • Konkurenceschopné zemědělství: celková alokace činí 3 000 000 Kč.
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů: celková alokace činí 672 000 Kč.
 • Nezemědělské podnikání: celková alokace činí 3 000 000 Kč.
 • Protipovodňová a protierozní opatření: celková alokace činí 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek nesmí být starší víc než 6 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru