Přeskočit na obsah

Výzva č. 21 IOP – prioritní osa 3, oblast podpory 3.4

Hlavním cílem podpory je posílení schopnosti IZS a zajištění efektivity působení složek IZS při řešení mimořádných událostí prostřednictvím efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS.

Příjem žádostí:

  • Od 9. 12. 2013 do 31. 3. 2014 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství HZS ČR, Policejní prezídium ČR, jednotlivá Krajská ředitelství Policie ČR.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty na zavedení nových funkcí hromadné radiokomunikační sítě Integrovaného záchranného systému, zajištění bezpečného a spolehlivého propojení sítě s další komunikační a operační technikou.
  • Projekty posílení, modernizace a výstavba infrastruktury základnových stanic a ústředen nebo také nákup, modernizace a aktualizace programového vybavení sítě.

Forma a výše podpory:

  • Alokovaná částka pro výzvu činí 447,1 mil. Kč.
  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.
  • Maximální přípustná výše dotace na jeden projekt je 340 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Budou podpořeny pouze projekty, které negenerují příjmy v průběhu realizace, udržitelnosti, a referenčního období, tj. 15 let od zahájení realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru