Přeskočit na obsah

Výzva č. 2/18_OPZ_MAS Karl_03 Prorodinná opatření

Dotace má za cíl zvýšit podporu prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni, kde cílovou skupinou jsou zejména osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 5. 6. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • A Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona.
 • B Obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), dobrovolné svazky obcí.
 • C Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku).
 • D Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost: 
  • Obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, místní akční skupiny, hospodářská komora, agrární komora, svazy, asociace.
 • E Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích: 
  • Obchodní společnosti: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, státní podniky.
  • Družstva: družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost.
  • OSVČ, profesní komory.

Typy podporovaných projektů:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Příměstské tábory.
 • Dětské skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 250 000 CZK.
 • Příjemci typu B se podílejí na spolufinancování 5 %.
 • Příjemci typu E se podílejí na spolufinancování 15 %.

Specifika a omezení:

 • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru