Přeskočit na obsah

Výzva č. 27 ITI plzeňské metropolitní oblasti — Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů a kanalizací

Dotace  na výstavbu a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů a kanalizací.

Příjem žádostí:

 • Příjem projektových záměrů bude průběžný, uzávěrky budou v následujících 5 termínech: 
  • 20. 3. 2018, 20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 9. 2018 a 20. 11. 2018 vždy v 12:00 h.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Města.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci.
 • Výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 90 mil. Kč.
 • Maximální výše není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7700”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru