Přeskočit na obsah

Výzva č. 3.4 OP VaVpI — prioritní osa 4 — oblast podpory 4.1

Do hlavního města Prahy bude alokovaná podpora pro veřejné vysoké školy, jejichž činnost je spojena výzkumem a transferem technologií a znalostí. Tyto instituce mohou žádat o částku 20 mil. Kč až 1,1 mld. Kč na projekty související s přínosem pro ostatní regiony České republiky.

Příjem žádostí:

  • Od 30. září 2013 do 8. ledna 2014.

Příjemci podpory:

  • Pražské veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

  • Investice do infrastruktury a stavební výdaje.
  • Pořízení, rozšíření a modernizace přístrojového a strojového vybavení.
  • Pořízení, rozšíření a modernizace informační infrastruktury nezbytné pro výzkum a vzdělávání.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory na jeden projekt je 20 mil. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt je 1,1 mld. Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území hlavního města Prahy.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru