Přeskočit na obsah

Výzva č. 32 ROP MS – prioritní osa 2, oblast podpory 2.1

Hlavním cílem této osy je zvýšení prosperity ekonomiky a kvality života v regionu a snížení míry nezaměstnanosti. Podpora se zaměřuje na zvýšení dostupnosti, kvality a efektivity poskytování zdravotní péče zaměřené na prevenci, včasnou diagnózu a léčbu moderními, technicky vyspělými metodami.

Příjem žádostí:

  • Od 10. 12. 2013 do 11. 2. 2014 12:00 hod.

Příjemci dotací:

  • Moravskoslezský kraj.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba, dostavba, rekonstrukce a rozvoj zázemí, včetně technického vybavení, lůžkových zařízení.
  • Projekty na vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou, zavádění informačních technologií souvisejících s pořízením zdravotnické techniky a také stavební úpravy nutné při pořízení nového vybavení.

Formy a výše podpory:

  • Alokovaná částka pro výzvu činí 142 mil. Kč.
  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 mil. Kč.
  • Maximální přípustná výše dotace na jeden projekt není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Podpora lze poskytnout projektům, které se budou realizovat na území regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru