Přeskočit na obsah

Výzva č. 3/2018: Ekoinovace

Dotace na podporu inovativních a demonstračních projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí v České republice, které budou moci být použity v praxi. Projekty se mohou týkat jak kvality vody a ovzduší, tak mohou být zaměřeny na odpady, energetické úspory a chytrá řešení v energetice nebo na ochranu přírody a krajiny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2018. 
  • Výzva je rozdělena na 2 kola. V 1. kole mohou žadatelé předkládat projektové výzvy v termínech od 30. července 2018 do 31. října 2018.
  • Ve 2. kole budou vybraní žadatelé vyzváni k podání žádosti o dotaci, kterou budou muset předložit nejpozději do 6 měsíců od vyzvání.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Kraje.
 • Právnické osoby, které splní podmínky této Výzvy, s výjimkou: obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 %, organizačních složek státu a politických stran a hnutí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora inovativních a demonstračních projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí: 
  • Voda.
  • Kvalita ovzduší.
  • Odpady.
  • Energetické úspory a chytrá řešení v energetice.
  • Ochrana přírody a krajiny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 000 Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt: 75 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 27. 1. 2023.
 • Oprávněný příjemce podpory musí být registrován v České republice.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky, přičemž testování nových přístupů či technologií může být prováděno i mimo její území.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru