Přeskočit na obsah

Výzva č. 35, Dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb — terénní, ambulanční služby, chráněné dílny a rezidenční služby a transformační projekty

Dotace na projekty v oblasti rezidenčních služeb a projekty zaměřené na terénní a ambulantní služby a chráněné dílny mohou získat poskytovatelé sociálních služeb, kraj, obce a organizace jimi zřízené, NNO, podnikatelské subjekty a další.

Příjem žádostí:

 • Od 25. 9. 2014 do 10. 12. 2014 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaným dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Provozovatelé chráněných pracovních dílen dle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb./chráněných pracovních míst dle novely zákona o zaměstnanosti 367/2011 Sb.
 • Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené.
 • Obce a organizace zřízené a založené obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Organizace zřízené státem.
 • Podnikatelské subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty v oblasti rezidenčních služeb.
 • Projekty zaměřené na terénní a ambulantní služby a chráněné dílny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt zaměřený na rezidenční služby činí 2 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt zaměřený na terénní a ambulantní služby a chráněné dílny činí 0,5 mil. Kč.
 • Maximální velikost dotace poskytnuté na projekt není stanovena.
 • Dotace maximálně 85% celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace projektu je region soudržnosti Moravskoslezsko.
 • V případě projektů na chráněné pracovní dílny je nutné mít alespoň dvouletou historii, kterou subjekty musí doložit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se také na článek k této výzvě Rozvoj infrastruktury sociálních služeb, od redaktorů webu Dotační-noviny.cz.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru