Přeskočit na obsah

Výzva č. 37 ROP SV — prioritní osa 3 — oblast podpory 3.2

Dotace na marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, za účelem trvalého zájmu turistů o region zajištěný koordinovaným rozvojem a propagací místních produktů cestovního ruchu. Výzva č. 37 je vyhlášena za účelem dočerpání finanční alokace případných dodatečně uvolněných finančních prostředků na úrovni prioritní osy 3 Cestovní ruch.

Příjem žádostí:

 • Od 1.11.2013 do 3.1.2014 ve 12:00 hod.

Příjemci dotace:

 • Kraje.
 • Obce.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Zájmová sdružení právnických osob.

Podporované projekty:

 • Podpora zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti CR.
 • Podpora vzniku a činnosti organizací CR a podpora partnerství v cestovním ruchu.
 • Marketingová podpora cestovního ruchu.
 • Budování a rozvoj informačních systémů CR Podpora produktů a programů CR.

Formy a výše podpory:

 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt činí 1 mil. Kč.

Specifikace a omezení:

 • Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 30.9 2015.
 • Projekt musí být realizován v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Region soudržnosti Severovýchod je tvořen územím Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

http://www.dotacni.info/vyzva-c-52-rop-sz-prioritni-osa-4-oblast-podpory‑4–1/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru