Přeskočit na obsah

Výzva č. 4 – Zaměstnanost na území MAS Telčsko II.

Cílem dotace je zvýšit zaměstnanost podpořených osob na území MAS Telčsko, zvýšit i odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetenci pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a prostřednictvím podpory mezisektorové spolupráce pomoci cílovým skupinám osob při uplatnění na regionálním trhu práce. Snahou je propojit aktivity soukromého, veřejného a neziskového sektoru s cílem zprostředkovat zaměstnání, vytvářet nová či vyhrazená pracovní místa či umístit uchazeče na uvolněná pracovní místa.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 16. 4. — do 16. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina (MAS).
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Příspěvkové organizace.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.

Typy podporovaných projektů:

 • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce.
 • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin.
 • Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 593 800 CZK.

Specifika a omezení:

 • Dotace budou poskytovány v režimu podpory de minimis, nebo případně v režimu příslušné kategorie blokové výjimky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru