Přeskočit na obsah

Výzva č. 4/19 — OPZ — MAS Karl — 02 Zaměstnanost II

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů na podporu ZAMĚSTNANOSTI.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • I.    Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce : 
  • Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení.
  • Rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
  • Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.
 • II.    Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin: 
  • Zprostředkování zaměstnání.
  • Podpora vytváření nových pracovních míst.
  • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa.
  • Podpora zahájení podnikatelské činnosti.
  • Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce (veřejných, neziskových a soukromých subjektů).
 • III.    Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce: 
  • Podpora flexibilních forem zaměstnání.
  • Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.
  • Podpora zaměstnanců.
 • IV.    Podpora prostupného zaměstnávání: 
  • Prostupné zaměstnávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 090 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru