Přeskočit na obsah

Výzva č. 4/2018: Pilíře EVVO

Dotace na koordinaci a rozvoj dlouhodobých environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a dále na přípravu a tvorbu nových environmentálních vzdělávacích a osvětových programů celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 9. 2018 do 15. 1. 2019.

Příjemci podpory:

 • Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, s výjimkou: obchodních korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, organizačních složek státu a politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Environmentální vzdělávání a výchova.
 • Tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO.
 • Interpretace přírodního dědictví.

Forma a výše podpory:

 • Environmentální vzdělávání a výchova: 
  • Minimální výše podpory na jeden projekt: 500 tis. Kč
  • Maximální výše podpory na jeden projekt: 2 mil. Kč.
  • Maximální míra podpory na jeden projekt: 80 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO: 
  • Minimální výše podpory na jeden projekt: 500 tis. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt: 1 mil. Kč.
  • Maximální míra podpory na jeden projekt: 80 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Interpretace přírodního dědictví: 
  • Minimální výše podpory na jeden projekt: 300 tis. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt: 1 mil. Kč.
  • Maximální míra podpory na jeden projekt: 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2021
 • Nejsou podporovány ekologické výukové programy (krátkodobé a pobytové).
 • Příjemce podpory musí být registrován v České republice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru