Přeskočit na obsah

Výzva č. 48 – ITI – Ostrava – SC 3.1 — Kulturní infrastruktura II

Dotace na revitalizaci a regeneraci zanedbaných ploch a areálů a objektů kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení atraktivity měst a jejich zázemí a podporu nových investic.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do poradní skupiny: 22. 6. 2021, 23:59 h.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Památky:
  • Obnova památek.
  • Restaurování části památek a mobiliářů.
  • Odstraňování přístupových bariér.
  • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
  • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
  • Digitalizace památek a mobiliářů.
  • Obnova parků a zahrad u souboru památek.
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových výdajů: není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 % – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Území aglomerace vymezené ve schválené strategii ITI ostravské aglomerace.
 • Vymezení území pro ostravskou aglomeraci je uvedeno na stránkách www.itiostravsko.cz.
 • Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru