Přeskočit na obsah

Výzva č. 49 ROP SZ — prioritní osa 1 — oblast podpory 1.3

Dotace na modernizaci a fyzickou obnovu středních škol, na vybavení středních škol a vyšších odborných škol a na nákup nových technologí umožňující realizovat modernizované vzdělávací programy. Dále jsou dotace zaměřené na zajištění úprav budov potřebných pro zavedení nově vzdělávací infrastruktury do výuky a na vybudování sdílených laboratří, dílen určených.

Příjem žádostí:

 • 18.11.2013 — 20.12.2013 12:00 hod.

Příjem dotací:

 • Kraje v případě projektů realizovaných ve městech od 5000 obyvatel.
 • Organizace zřízené či založené krajem v případě projektů realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel.
 • Nestátní neziskové organizace v případě projektů realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel.

Podporované projekty:

 • Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na modernizaci a fyzickou obnovu středních škol.
 • Modernizaci vybavení středních škol a vyšších odborných škol (např. vybavení pracovních dílen, laboratoří a počítačových učeben).
 • Nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií umožňujících realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.
 • Součástí investic na nákup nových strojů, zařízení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělání přizpůsobit moderním požadavkům firem, může být podpořeno zajištění úprav (v krajním případě i výstavba) budov prokazatelně a přímo potřebných pro zavedení nové vzdělávací infrastruktury do výuky.
 • Vybudování sdílených laboratoří, dílen, provozů určených pro vzdělávací účely v případě strojů, zařízení a technologií, které by nebyly jednou školou plně (dostatečně) využity.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.
 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 5 miliónů Kč.
 • Celková alokace výzvy činí 180. mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Důraz by měl být položen na ty školy, které se úspěšně účastní projektů na změnu vzdělávacích programů a vyvíjejí úsilí pro vlastní přizpůsobení měnícím se podmínkám v ekonomice a na trhu práce.
 • Pokud v regionu probíhá optimalizace školské soustavy a pokud je tato optimalizace spojena s modernizací vzdělávacích programů a zvýšením kvality vzdělávání – obojí ve vazbě na potřeby moderních a rozvíjejících se firem v regionu – podpora může být směřována také na tyto školy.

Doplňující informace:

Máte-li zájme neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru