Přeskočit na obsah

Výzva č. 51 oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Dotace na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. Příjemcem podpory mohou být municipality, školy nebo neziskové organizace. Cílem oblasti podpory 1.3 — Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu je 600 milionů Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 12. 5. 2014 do 16. 5. 2014 do 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace a organizační složky státu.
 • Školy a školská zařízení.
 • Sdružení a asociace škol.
 • Vysoké školy.
 • Ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání).
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce.
 • Aktivita B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky.
 • Aktivita C: Evaluace.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka alokovaná pro tuto výzvu je 600 mil. Kč. 
 • Minimální výše finanční podpory na 1 projekt je 15 mil. Kč.
 • Maximální výše finanční podpory na 1 projekt je 70 mil. Kč.
 • Příjemcům, jejichž projekt bude schválen, bude poskytnuta první zálohová platba ve výši 65 % schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žádosti o finanční podporu lze vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 7. 4. 2014.
 • Minimální požadovaný počet partnerů s finančním příspěvkem (základních a středních škol) v jednom projektu je 30, maximální 50.
 • První zálohová platba ve výši 65 % schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu neplatí pro příjemce, jejichž právní forma je organizační složka státu nebo příspěvková organizace organizační složky státu. Tito příjemci budou financováni ex-post.
 • Projekty musejí být ukončeny nejpozději do 31. 7. 2015.
 • Udržitelnost bude zajištěna po dobu 2 let po ukončení realizace projektu.
 • Místem realizace projektu je celá Česká republika, kromě hlavního města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru