Přeskočit na obsah

Výzva č. 52 ROP SM – prioritní osa 3 – oblast podpory 3.2

Dotace je poskytována na budování infrastruktury pro cestovní ruch, lázeňství a výstavnictví; rozvoj a obnovu sportovních areálů využitých zejména pro cestovní ruch. Také je v rámci této výzvy podporováno budování systému turistických okruhů, naučných stezek, navigačních tabulí a stavební úpravy kulturních památek.

Příjem žádostí:

  • Od 13. 2. 2014 do 17. 3. 2014 12:00 hod.

Příjemci dotací:

  • Kraje a krajská zařízení, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, nadace), zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných projektů:

  1. Modernizace, stavební úpravy a rozšiřování infrastruktury cestovního ruchu – hippo‑, agro- a ekoturistika, pěší turistika (naučné stezky, gastronomické cesty, vinařské stezky), rozvoj vodní turistiky; infrastruktura pro lázeňství – lázeňské objekty, rozšíření vycházkových cest, služby, kulturní využití.
  2. Modernizace, stavební úpravy a rozšiřování doplňkové infrastruktury (parkoviště, komunikace, odpočívadla); vytváření sportovních areálů (zimní sporty i letní aktivity).
  3. Budování turistických okruhů, naučných stezek, navigačních tabulí a doplňkové infrastruktury (odpočinková posezení, přístřešky).
  4. Modernizace, stavební úpravy kulturních (kulturní a historické památky, objekty lidové architektury, zámky, hrady, muzea, skanzeny aj.) a technických (historické dílny, staré pivovary, plavební kanály, mlýny, železnice aj.) památek.

Formy a výše podpory:

  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 mil. Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 5 — 25 mil. Kč, záleží na typu projektu.

Specifika a omezení:

  • Budou podpořeny pouze projekty, které prokazují přímý dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území. ROP Střední Morava podporuje úpravu takových památek, které nejsou v seznamu památek podporovaných v rámci IROP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru