Přeskočit na obsah

Výzva č. 52 ROP SZ — prioritní osa 4 — oblast podpory 4.1

Dotace na infrastruktruru pro turistiku a cestovní ruch, dotace na turisticky významné objekty, modernizaci a úpravu lázeňské infrastruktury a výstavbu a rekonstrukci dopravní infrastruktury. Hlavním cílem oblasti podpory  je využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu severozápad. 

Příjem žádostí

  • Od 18.11. 2013 do 22.ledna 2014 12:00 hod.

Příjemci dotací

  • Kraje, obce, organizace zřízené či založené obcí nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, zájmová sdružení právnických osob s delší než dvouletou účetní historií, podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní historií.

Podporované projekty

  • Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na výstavbu, obnovu, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch (např. informační centra, turistické trasy, naučné stezky, hippostezky, sportovně — relaxační centra a areály, lyžařské trasy a areály, včetně přístřešků, odpočívadel, systémů značení, zařízení pro úpravu tratí, přístaviště a mola pro vodní turistiku, další aktivity pro provozování ekoturistiky apod.).
  • Dále sem patří revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek, kulturního dědictví a ostatních turisticky významných objektů pro jejich využití v CR (např. rozhledny, muzea, expozice, galerie, informační centra).
  • Modernizace a úprava lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb pro tradiční i moderní formy lázeňství („wellness“), realizace bezbariérových přístupů a dalších úpravy pro zdravotně postižené návštěvníky.
  • Výstavba a rekonstrukce podmiňující dopravní infrastrukturu zajišťující dostupnost a kvalitní přístup k místům s atraktivitami CR (komunikace, parkoviště, chodníky, pěší stezky, systémy značení apod.).

Forma a výše podpory

  • Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.
  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 5 mil. Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 15 mil. Kč.

Specifika a omezení

  • Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR (národní veřejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů.

Doplňující informace

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru