Přeskočit na obsah

VÝZVA Č. 55 OP VK — PRIORITNÍ OSA 1 — OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Dotace na zvyšování kvality ve vzdělávání a zvýšení kvality počátečního vzdělávání, která je poskytována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde je v rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání cílem rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Od 12.5.2014 do 16.5.2014 do 13:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT.
 • Vysoké školy.
 • Ostatní vzdělávací instituce.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Individuální projekty ostatní, které mají nadregionální charakter.
  • Aktivita A) Podpora zapojení rodilých mluvčí ze zemí EU s odbornou kvalifikací pro výuku cizích jazyků a/nebo zapojení rodilých mluvčí bez odborné kvalifikace.
  • Aktivita B) Příprava projektů internacionalizace škol a zavádění metody CLIL (content and language integrated learning).

Formy a výše podpory:

 • Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 240 000 000 Kč.
 • Minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 25 000 000 Kč.
 • Maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 70 000 000 Kč.
 • Výše finanční podpory na individuální projekt ostatní z OP VK dosahuje 100% způsobilých výdajů projektu.

Specifikace a omezení:

 • Maximální doba trvání individuálních projektů ostatních: 11 měsíců, zároveň platí, že projekty musejí být ukončeny nejpozději do 31.7.2015.
 • Cílové skupiny: žáci základních škol, pracovníci základních škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci základních škol a školských zařízení.
 • Každý individuální projekt předkládaný do této oblasti podpory musí mít dopad na území a cílovou skupinu mimo NUTS II hl. město Prahy.
 • Sídlo žadatele může být na celém území České republiky.
 • Žádosti o finanční podporu lze vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 7.4.2014.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru