Přeskočit na obsah

Výzva č. 55 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Dotace na podporu výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních mohou získat příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT, vysoké školy, ostatní vzdělávací instituce a nestátní neziskové organizace. Výše finanční podpory dosahuje 100 % způsobilých výdajů (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu).  Minimální výše finanční podpory na projekt je 25 mil. Kč a maximální výše je 70 mil. Kč. Individuální projekt ostatní musí mít nadregionální charakter.

Příjem žádostí:

 • Od 4.4.2014 do 16.5.2014 (13:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT.
 • Vysoké školy.
 • Ostatní vzdělávací instituce.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora zapojení rodilých mluvčí ze zemí EU (případně ze zemí  mimo EU, pokud již mají pracovní povolení před zahájením realizace projektu) s odbornou kvalifikací pro výuku cizích jazyků a/nebo zapojení rodilých mluvčí bez odborné kvalifikace.
 • Příprava projektů internacionalizace škol a zavádění metody CLIL.

Forma a výše podpory:

 • Výše finanční podpory na individuální projekt ostatní dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF 15 % ze státního rozpočtu ČR).
 • Minimální výše finanční podpory na projekt je 25 mil. Kč a maximální výše je 70 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Celé území ČR.
 • Individuální projekt ostatní musí mít nadregionální charakter.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat. [mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru