Přeskočit na obsah

Výzva č. 56 ROP SZ — Integrovaný plán rozvoje města Děčín/zóna centrum

Globálním cílem této výzvy je zvýšení kvality prostředí urbanizovaných částí regionu. Mezi podporovanými oblastmi najdeme: regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů, regenerace a revitalizace brownfields, zvýšení kvality života obyvatel velkých měst, zvýšení atraktivity velkých měst pro návštěvníky a investory.

Příjem žádostí:

 • Od 21. 7. do 24. 11. 2014 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Město Děčín.
 • Jiní příjemci musí doložit souhlas města Děčín s realizací projektu v rámci IPRM Děčín, mohou to být: obce, města, kraje, organizace zřízené či založené městem, nestátní neziskové organizace, školská a vzdělávací zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek, veřejného prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity.
 • Regenerace brownfields pro další veřejné využití nevýrobní povahy.
 • Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí.
 • Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, aktivity související s řízením IPRM.
 • Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury)
 • Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel — staré a handicapované občany, zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy.

Forma a výše podpory:

 • Alokovaná částka pro výzvu je 25,6 mil. Kč.
 • Výše podpory ze Strukturálních fondů může dosáhnout až 85 %, zbývajících 15 % spolufinancují veřejné zdroje (tzn. město Děčín, z rozpočtu kraje, obcí a neziskových organizací).

Specifika a omezení:

 • Budou vybrány projekty, které získají minimálně 65 % bodů z maximálního počtu bodů. Hodnotící kritéria naleznete ZDE.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte kontaktovat specialisty ze společnosti CYRRUS ADVISORY.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Kateřina Čočková, @: katerina.cockova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 778

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru