Přeskočit na obsah

Výzva č. 77 ROP SČ – Prioritní osa 3 – Oblast podpory 3.3

S cílem zlepšit dostupnost a kvalitu venkovských služeb Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlašuje výzvu k předkládání projektů. Je možné žádat o investiční podporu v oblasti počátečního vzdělávání a výstavby infrastruktury.

Příjem žádostí:

  • Od 18. 11. 2013 do 24. 1. 2014 do 12.00 hod.

Příjemci podpory:

  • Obce a organizace zřizované obcemi (od 500 do 5000 obyvatel).

Typy podporovaných projektů:

  • Zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce.
  • Projekty zaměřené na budování infrastruktury a modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů.
  • Doplňkově lze také podporovat investice do výstavby školních klubů, školních družin, jídelen, knihoven a hřišť (Způsobilé výdaje na tyto investice však nesmí přesáhnout 40 % celkových způsobilých výdajů).

Forma a výše podpory:

  • Minimální přípustná výše podpory na jeden projekt je 1 mil. Kč.
  • Maximální hranice podpory je stanovena ve výši 40 % s možností navýšení o 20 % u malých podniků a o 10 % u středních podniků.

Specifika a omezení:

  • Místem realizace je region soudržnosti Střední Čechy.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7703”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru