Přeskočit na obsah

Výzva č. 78 ROP SČ — prioritní osa 3 — oblast podpory 3.2

Do 20. února 2014 mohou obce s rozšířenou působností a obce nad 5000 obyvatel ve Středočeském kraji reagovat na vypsanou výzvu č. 78 a podat žádost pro podporu investičních projektů v oblasti počátečního vzdělávání. Finanční prostředky lze získat jak na budování infrastruktury a objektů, tak i na zavádění moderních technologií ve výuce. Celková výše prostředků, které budou alokovány do Středočeského kraje, činí 120 000 000,- Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 27. listopadu 2013 do 20. února 2014.

Příjemci podpory:

 • Obce s rozšířenou působností.
 • Obce s počtem obyvatel vyšší než 5000.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi s rozšířenou působností nebo obcemi nad 5 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Budování infrastruktury.
 • Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů.
 • Transformace nevyužívaných prostor.
 • Zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt je 2 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v obcích nad 5000 obyvatel, které se nachází v regionu soudržnosti Střední Čechy.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru