Přeskočit na obsah

Výzva č. 79 ROP SČ — Oblast podpory 2.2 – Veřejná infrastruktura a služby CR

Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlašuje výzvu, v rámci které obce, dobrovolné svazky obcí a neziskové organizace mohou žádat o dotace na rozvoj cestovního ruchu. Podporovány budou aktivity, jako je turistika, cykloturistika, revitalizace a rekultivace kulturních památek a výstavby ubytovacích zařízení souvisejících s rozvojem turistických destinací.

Příjem žádostí:

 • Od 27. listopadu 2013 do 20. února 2014 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce a organizace zřizované a zakládané obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Budování nových turistických stezek, cyklostezek a cyklistických tras.
 • Rozvoj infrastruktury pro vodáckou turistiku.
 • Projekty zaměřující se na revitalizaci a rekultivaci kulturních památek.
 • Zřízení nebo modernizace jednotného informačního systému v turistických destinacích.
 • Výstavba a rekonstrukce ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem cestovního ruchu (rozvoj vodácké turistiky, cykloturistiky, ekoturistiky).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt je 2 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je region soudržnosti Střední Čechy.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru