Přeskočit na obsah

Výzva č.8 MAS Havlíčkův kraj — OPZ — Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — opatření 1

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 12. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obchodní společnosti, Státní podniky, Družstva, OSVČ, Profesní komory, Obecně prospěšné společnosti, Nestátní neziskové organizace, Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční skupiny, Hospodářská komora, Agrární komora, Svazy, Asociace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
 • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS, vzdělávání zaměstnanců z CS a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu.
 • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
 • Provozování sociálního podnikání.
 • Sledování environmentálního dopadu.
 • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31.12.2021.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru