Přeskočit na obsah

Výzva č. 80 ROP SČ — prioritní osa 1 — oblast podpory 1.2

Obce, obecně prospěšné společnosti a další subjekty Středočeského kraje mají možnost od 27. listopadu 2013 podávat na Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy žádosti o dotaci. Žádat mohou o dotace na výstavbu cyklostezek, realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy, zřizování odstavných ploch systému „Park and Ride“ a na rekonstrukci či výstavbu zastávek veřejné dopravy.

Příjem žádostí:

  • Od 27. listopadu 2013 do 20. února 2014 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Kraj a obce.
  • Organizace zřizované a zakládané krajem, organizace zřizované a zakládané obcemi.
  • Dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

  • 1. typ: projekty zaměřené na cyklodopravu (cyklostezky).
  • 2. typ: projekty zaměřené na plochy systému (odstavné plochy).
  • 3. typ: projekty zaměřené na zastávky veřejné dopravy.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory na jeden projekt je 1 mil. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Místem realizace je region soudržnosti Střední Čechy.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru