Přeskočit na obsah

Výzva č. 81 ROP SČ — prioritní osa 3 — oblast podpory 3.2

Střední a vyšší odborné školy Středočeského kraje s převažujícím technickým nebo přírodovědným zaměřením mohou získat dotaci na zkvalitnění svých prostor a technologií ve výuce.  Kraj a organizace zřízené krajem mohou dále žádat například o dotaci na výstavbu infrastruktury nebo rekonstrukci a obnovu stávajících objektů. 

Příjem žádostí:

  • Od 27. listopadu do 31. prosince 2013 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Kraj a organizace zřizované nebo zakládané krajem.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba a nákup infrastruktury.
  • Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů.
  • Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití.
  • Zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory na jeden projekt je 2 mil. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Místem realizace je region soudržnosti Střední Čechy.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru